Zakład Anatomii Prawidłowej

 

INFORMACJA DLA  STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

EGZAMIN POPRAWKOWY 2 TERMIN DLA STUDENTOW PIELĘGNIARSTWA NIESTACJONARNEGO

Informuję, że egzamin  poprawkowy II termin (ustny) z anatomii odbędzie się w dniu 8 marca w budynku Collegium Anatomicum, w sali 29 na I piętrze obok muzeum anatomicznego. Egzamin rozpocznie się o godzinie 14.00. Przewidywany czas trwania do godziny 15.00

Dr Marek Syrycki - Profesor UMW

 

EGZAMIN POPRAWKOWY 2 TERMIN DLA STUDENTOW PIELĘGNIARSTWA STACJONARNEGO

Informuję, że egzamin  poprawkowy II termin (ustny) z anatomii odbędzie się w dniu 8 marca w budynku Collegium Anatomicum, w sali 29 na I piętrze obok muzeum anatomicznego. Egzamin rozpocznie się o godzinie 8.00. Przewidywany czas trwania do godziny 9.30

Dr Marek Syrycki - Profesor UMW

 

EGZAMIN POPRAWKOWY I TERMIN DLA STUDENTOW PIELĘGNIARSTWA STACJONARNEGO

Informuję, że egzamin  poprawkowy I termin (ustny) z anatomii odbędzie się w dniu 28 lutego w budynku Collegium Anatomicum, w sali 29 na I piętrze obok muzeum anatomicznego. Egzamin będzie rozpoczynał się o godzinie 8.30. Przewidywany czas trwania do godziny 12.30

Dr Marek Syrycki - Profesor UMW

EGZAMIN Z ANATOMII DLA STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA STACJONARNEGO

Informuję, że egzamin (ustny) z anatomii odbędzie się w dniach 7, 8, 9 lutego w budynku Collegium Anatomicum, w sali 29 na I piętrze obok muzeum anatomicznego. Egzamin będzie rozpoczynał się o godzinie 8.00. Przewidywany czas trwania do godziny 12.00

Dr Marek Syrycki - Profesor UMW

 

EGZAMIN POPRAWKOWY Z ANATOMII DLA STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA NIESTACJONARNEGO ODBĘDZIE SIĘ:

w dniu 1 marca w budynku Collegium Anatomicum, w sali 29 na I piętrze obok muzeum anatomicznego.

Egzamin rozpocznie sie o godzinie 17.00.

Koordynator przedmiotu Marek Syrycki  Profesor Uczelni

 

 

PLAN ZAJĘĆ ANATOMIA PIEL.NIESTACJONARNE 2023_24

Pielęgniarstwo Licencjat Niestacjonarny - semestr zimowy 2023/24

Pierwszy wykład z anatomii odbędzie się w dniu 6 października (piątek) w godzinach 15.30-18.30 w formie nauczania zdalnego synchronicznego przy użyciu platformy MICROSOFT - TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aXKFxqoBhmeLBLzK49NaClG_pvPTypQbTlCVZsJPIgK81%40thread.tacv2/conversations?groupId=fb4fb209-e570-432a-80ef-81353d7af848&tenantId=c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3

prowadzący Dr n.med. Marek Syrycki Profesor Uczelni

 

INFORMACJA DLA  STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

Pielęgniarstwo Licencjat Niestacjonarny – semestr zimowy 2023/24

PRZEDMIOT  ANATOMIA

Ćwiczenia  z anatomii – Prosektorium Collegium Anatomicum

grupa CN1    2.12 12.00-19.30 ; 21.01  16.00-19.45   prowadzący   mgr Dominika Domagała

grupa CN2   2.12  12.00-19.30 ; 21.01 16.00-19.45   prowadzący lek.med. Michał Zatoński

grupa CN3   2.12  12.00-19.30 ; 15.12 15.30-19.15   prowadzący  mgr Julia Niebora

grupa CN4   9.12  16.00-19.45 ; 10.12 15.30-19.15;

                                                      15.12 15.30-18.15   prowadzący  mgr Krzysztof Data

UWAGA

Studenci na zajęciach w Prosektorium są zobowiązani do noszenia białego fartucha ochronnego, maski zasłaniającej usta i nos oraz używania ochronnych rękawiczek lateksowych

Wrocław 25 września 2023                                                 Dr Marek Syrycki

                                                                                             Profesor  Uczelni

                                                                                             Koordynator Przedmiotu

 

 

Pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny – semestr zimowy 2023/24

PYTANIA EGZAMINACYJNE PIELĘGNIARSTWO

PLAN ZAJĘĆ ANATOMIA PIEL.STACJONARNE 2023_24

PRZEDMIOT  ANATOMIA

Pierwszy wykład z anatomii odbędzie się w dniu 5 października (czwartek) w godzinach 11.15-14.15 w formie nauczania zdalnego synchronicznego przy użyciu platformy MICROSOFT - TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAUi_UKexnza3hQVn0r4jQQLloFu_g9xS0x1P6-DJ1Mo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5b1924f3-1a3c-48f3-b785-87714fdc72a7&tenantId=c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3

Wykłady 5.10—11.01

prowadzący Dr n.med. Marek Syrycki Profesor Uczelni

Ćwiczenia  z anatomii – Prosektorium Collegium Anatomicum

   18.10.- 22.11        8.00 – 10.15      grupa CN1   

   18.10.- 22.11        8.00 – 10.15      grupa CN2   

   18.10. -22.11        8.00 – 10.15      grupa CN3     

   18.10. -22.11      10.30 – 12.45      grupa CN4   

   18.10. -22.11      10.30 – 12.45      grupa CN5  

    18.10. -22.11      10.30 – 12.45      grupa CN6  

    29.11.- 10.01         8.00 – 10.15      grupa CN7       

    29.11.- 10.01         8.00 – 10.15      grupa CN8   

    29.11.- 10.01         8.00 – 10.15      grupa CN9  

    29.11.- 10.01       10.30 – 12.45      grupa CN10    

    29.11.- 10.01       10.30 – 12.45      grupa CN11

    29.11.- 10.01       10.30 – 12.45      grupa CN12

UWAGA

Studenci na zajęciach w Prosektorium są zobowiązani do noszenia białego fartucha ochronnego, maski zasłaniającej usta i nos oraz używania ochronnych rękawiczek lateksowych

Wrocław 25 września 2023                                                

Dr Marek Syrycki

 Profesor  Uczelni

 Koordynator Przedmiotu