Zakład Anatomii Prawidłowej

 

 

 

 

Na terenie Zakładu Anatomii Prawidłowej działają następujące koła naukowe:

CLINICAL AND DISSECTING ANATOMY

KOŁO NAUKOWE PALEOANATOMII


Anatomia Klinika Nauka

AKN_ver_15

Briefing AKN