Zakład Anatomii Prawidłowej

 PRACOWNIA ANATOMII ULTRASONOGRAFICZNEJ

Kierownik: dr n.med. Zygmunt Domagała

PRACOWNIA ANATOMII PREPARACYJNEJ I SEKCYJNEJ

Kierownik: dr n.med. Michał Porwolik

PRACOWNIA PALEOANATOMII I OSTEOHISTOLOGII

Kierownik: dr n.przyrod. Paweł Dąbrowski

PRACOWNIA MULTIMEDIALNYCH PREZENTACJI ANATOMICZNYCH

Kierownik: dr n.med. Marek Syrycki

PRACOWNIA ANATOMII MIKROSKOPOWEJ

Kierownik: dr n.med. Zygmunt Domagała

PRACOWNIA TANATOPRAKSJI

Kierownik: dr n.med. Zygmunt Domagała