Zakład Anatomii Prawidłowej
Publikacje z lat 2017-2021 o najwyższej punktacji MNiE:
 
 
 
1. Diagnodent and VistaCam may be unsuitable for the evaluation of dental caries in archeological teeth. [AUT.] PAWEŁ DĄBROWSKI, JOANNA GRZELAK, MICHAŁ KULUS, TOMASZ STANIOWSKI. Am.J.Phys.Anthropol. 2019 Vol.168 no.4 s.797-808, ryc. tab. bibliogr. summ. DOI: 10.1002/ajpa.23785 2019 2,414 140,00 praca oryginalna

2. Assessing weaning stress - relations between enamel hypoplasia, δ18O and δ13C values in human teeth obtained from early modern cemeteries in Wroclaw, Poland. [AUT.] PAWEŁ DĄBROWSKI, MICHAŁ KULUS, JOANNA GRZELAK, MAGDALENA RADZIKOWSKA, MACIEJ OZIEMBŁOWSKI, ZYGMUNT DOMAGAŁA, MACIEJ T. KRAJCARZ. Ann.Anat. 2020 Vol.232 art.151546 [13 s.], ryc. tab. bibliogr. summ. DOI: 10.1016/j.aanat.2020.151546 2020 2,388 100,00 praca oryginalna

3. Fetal sigmoid colon mesentery made visible by routine ultrasound in the first and second trimester of pregnancy. [AUT. KORESP.] SŁAWOMIR WOŹNIAK, [AUT.] MARIA ZAZGA, BOŻENA KURC-DARAK, MAREK TOMIAŁOWICZ, FRIEDRICH PAULSEN, JERZY FLORJAŃSKI. Ann.Anat. 2021 Vol.235 art.151676 [6 s.], ryc. tab. bibliogr. summ. DOI: 10.1016/j.aanat.2021.151676 2021 2,388 100,00 praca oryginalna

4. How to calculate the age at formation of Harris lines? A step-by-step review of current methods and a proposal for modifications to Byers' formulas. [AUT.] MICHAŁ JERZY KULUS, PAWEŁ DĄBROWSKI. Archaeol.Anthropol.Sci. 2019 Vol.11 no.4 s.1169-1185, ryc. tab. bibliogr. summ. DOI: 10.1007/s12520-018-00773-5 2019 2,063 100,00 praca przeglądowa

5. Human ageing as a dynamic, emergent and malleable process: from disease-oriented to health-oriented approaches. [AUT.] PIOTR PAWEŁ CHMIELEWSKI. Biogerontology 2020 Vol.21 no.1 s.125-130, bibliogr. summ. DOI: 10.1007/s10522-019-09839-w 2020 3,667 100,00 praca przeglądowa

6. Methodology of preparation of corrosive specimens from human placenta - a technical note. [AUT.] ZYGMUNT DOMAGAŁA, JURAND DOMAŃSKI, ALEKSANDRA ZIMMER, ANNA TARCZYŃSKA, JAKUB ŚLIWA, BOHDAN GWORYS. Ann.Anat. 2020 Vol.228 art.151436 [5 s.], ryc. tab. bibliogr. summ. DOI: 10.1016/j.aanat.2019.151436 2020 2,388 100,00 praca oryginalna

7. The large intestine from fetal period to adulthood and its impact on the course of colonoscopy. [AUT.] SŁAWOMIR WOŹNIAK, TOMASZ PYTRUS, CHRISTOPHER KOBIERZYCKI, KRZYSZTOF GRABOWSKI, FRIEDRICH PAULSEN. Ann.Anat. 2019 Vol.224 s.17-22, bibliogr. 57 poz. summ. DOI: 10.1016/j.aanat.2019.02.004 2019 2,388 100,00 praca przeglądowa

8. Topography of muscular branches of the superficial fibular nerve based on anatomical preparation of human foetuses. [AUT. KORESP.] ALEKSANDRA KARYKOWSKA, [AUT.] ANNA ROHAN-FUGIEL, GRZEGORZ MĄCZKA, JOANNA GRZELAK, BOHDAN GWORYS, VICTORIA TARKOWSKI, ZYGMUNT DOMAGAŁA. Ann.Anat. 2021 Vol.237 art.151728 [7 s.], ryc. tab. bibliogr. 33 poz. summ. DOI: 10.1016/j.aanat.2021.151728 2021 2,388 100,00 praca oryginalna
 
9. The role of irisin in cancer disease. [AUT.] AGNIESZKA PINKOWSKA, MARZENNA PODHORSKA-OKOŁÓW, PIOTR DZIĘGIEL, [AUT. KORESP.] KATARZYNA NOWIŃSKA. Cells 2021 Vol.10 no.6 art.1479 [22 s.], ryc., tab., bibliogr. 83 poz., summ. DOI: 10.3390/cells10061479 6,600; 140,00

10. Preliminary study on the expression of testin, p16 and Ki-67 in the cervical intraepithelial neoplasia. [AUT. KORESP.] ANETA POPIEL, [AUT.] ALEKSANDRA PIOTROWSKA, PATRYCJA SPUTA-GRZEGRZÓŁKA, BEATA SMOLARZ, HANNA ROMANOWICZ, PIOTR DZIĘGIEL, MARZENNA PODHORSKA-OKOŁÓW, CHRISTOPHER KOBIERZYCKI. Biomedicines 2021 Vol.9 no.8 art.1010 [11 s.], ryc., tab., bibliogr. 45 poz., summ. DOI: 10.3390/biomedicines9081010 6,081;    100,00

11. Estimation of age at onset of linear enamel hypoplasia. New calculation tool, description and comparison of current methods. [AUT. KORESP.] PAWEŁ DĄBROWSKI, [AUT.] MICHAŁ JERZY KULUS, MIROSŁAW FURMANEK, FRIEDRICH PAULSEN, JOANNA GRZELAK, ZYGMUNT DOMAGAŁA. J.Anat. 2021 Vol.239 no.4 s.920-931, ryc., tab., bibliogr. 55 poz., summ. DOI: 10.1111/joa.13462 2,610;    140,00

12. Ultrasound evaluation of the radial artery in young adults - a pilot study. [AUT. KORESP.] ZYGMUNT DOMAGAŁA, [AUT.] JOANNA GRZELAK, NATALIE POŚPIECH, [AUT. KORESP.] NICOLE HUNTER, [AUT.] JAKUB KLEKOWSKI, AGNIESZKA LACH, KATARZYNA STÓJ, BOŻENA KURC-DARAK, MIROSŁAW TRZASKA. Ann.Anat. 2021 Vol.238 art.151763 [7 s.], ryc., tab., bibliogr. 58 poz., summ. DOI: 10.1016/j.aanat.2021.151763 2,698;    100,00

13. Descending-sigmoid colon flexure - an important but surprisingly ignored landmark. [AUT. KORESP.] SŁAWOMIR WOŹNIAK, [AUT.] ALEKSANDER PAWLUŚ, JOANNA GRZELAK, SŁAWOMIR CHOBOTOW, FRIEDRICH PAULSEN, CYPRIAN OLCHOWY, URSZULA ZALESKA-DOROBISZ. Ann.Anat. 2022 Vol.239 art.151821 [6 s.], ryc., tab., bibliogr., summ. DOI: 10.1016/j.aanat.2021.151821 2,698    100,00