Zakład Anatomii Prawidłowej

Muzyka-Woźniak M, Oleszko A, Stróżecki Ł, Woźniak S. The corneo-scleral junction assessed with optical coherence tomography. PLoS One. 2022 Dec 9;17(12):e0278884. doi: 10.1371/journal.pone.0278884. PMID: 36490278; PMCID: PMC9733874.