Zakład Anatomii Prawidłowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obejmuje Wydziały: Lekarski, Lekarsko-Stomatologiczny, Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Nauk o Zdrowiu na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, fizjoterapia rentgenowska, ratownictwo medyczne, dietetyka oraz na Wydziale Lekarskim i Lekarsko-Stomatologicznym Englisch Division. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z budową i topografią narządów o pokrewnych czynnościach tworzących układy: kostny, mięśniowy, trzewne, nerwowy.