Zakład Anatomii Prawidłowej

Sylabus anatomia 1 i 2

I rok Fizjoterapia Anatomia - początek zajęć

 

Modyfikacja do regulaminu (zagrożenie epidemiczne)

Fizjoterapia - ćwiczenia

Fizjoterapia - ćwiczenia skrót

Fizjoterapia - wykłady

Regulamin przedmiotu 2022-23

 

Pytania egzaminacyjne 1 - trzewia

Pytania egzaminacyjne 2 - osteologia

Pytania egzaminacyjne 3 - układ nerwowy

Pytania egzaminacyjne 4 - układ mięśniowy

Anatomia Rentgenowska

Sylabus 1

Sylabus 2