Zakład Anatomii Prawidłowej

Techniki preparacyjno-sekcyjne w obrazowaniu topograficznym tkanek i narządów 2022-23

Sylabus anatomia powierzchniowa

Fakultety 2019/2020

SYLABUS - BIOLOGIA STARZENIA SIĘ 

SYLABUS - BIOLOGY OF AGING

SYLABUS - ANATOMIA POWIERZCHNIOWA

SYLABUS - FAKULTET SURFACE ANATOMY

SYLABUS - FAKULTET SURFACE ANATOMY ED