Zakład Anatomii Prawidłowej

 

INFORMACJA DLA  STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

 

PIELĘGNIARSTWO STACJONARNE 

EGZAMIN Z ANATOMII - I TERMIN  HARMONOGRAM

Egzamin (ustny) odbędzie sie w sali Nr 29 ( 1 piętro, obok Muzeum). Jednorazowo zdaje dwoje studentów (przy liczbie nieparzystej na końcu troje) Studenci zostali podzieleni na mniejsze podgrupy w celu uniknięcia nadmiernego gromadzenia się  w oczekiwaniu na egzamin. Harmonogram podgrup przedstawiony jest niżej. Na egzaminie naley posiadać dowód tożsamości i przedstawiać go na prośbę egzaminatora. W razie potrzeby studenci zakładają na egzaminie maseczki ochronne. Egzaminowany jest zobowiązany odpowiedzieć na każde z trzech zadanych pytań. Ocena niedostateczna z jednego pytania oznacza niezaliczenie egzaminu.

06.luty        
9.00 10.00 11.00 12.00  
19068 19298 18790 19172  
19563 19372 19153 20543  
19093 19482 19519 19049  
19015 19178 19051 19262  
19129 19396 19334 19567  
19333 18057 19495 17046  
19258 19362 19118    
19344 19388 19906    
19077 19610 20548    
19521 20184 20189    
         
07.luty        
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00
19464 19025 19490 19056 19621
19105 19207 19114 19168 19564
19047 19568 19345 19086 19468
19275 19140 19633 20562  
19371 19233 19533 19092  
18989 19204 19612 19201  
19384 19616 15168 19148  
19491 19151 19095 20555  
19459 19220 19289 20118  
19589 19040 20039 19184  
         
         
09.luty        
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00
19579 19297 18784 19442 19581
18869 19165 19170 19565 19123
19236 19404 19070 19355  
20619 20124 19427 19433  
20572 19402 19080 19150  
18992 19534 19244 19136  
19484 20029 19493 19600  
19000 5652 18797 19380  
20529 19577 19587 19067  
20212 19190 20084 19447  

Marek Syrycki, Profesor Uczelni

Koordynator przedmiotu

 

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE ANATOMIA 2022_23

 

Pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny – semestr zimowy 2022/23

PLAN ZAJĘĆ Z ANATOMII

Pierwszy wykład z anatomii odbędzie się w dniu 6 października (czwartek) w godzinach 11.15 - 14.15 w formie nauczania zdalnego synchronicznego przy użyciu platformy MICROSOFT TEAMS –

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aqFUJrcIh53S1j75rYbEqLPmE7UkaeA9M0r6WZxbkfZ01%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=974d7165-d5e0-4314-86ab-63bab50b11f0&tenantId=c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3

prowadzący Dr n.med. Marek Syrycki Profesor Uczelni

Ćwiczenia  z anatomii – Prosektorium Collegium Anatomicum

   16.11. – 14.12        8.00 – 10.15      grupa CN1    prowadzący   Dr n. przyr. Paweł Dąbrowski

   16.11. – 14.12        8.00 – 10.15      grupa CN2    prowadzący   Mgr Dominika Domagała

   16.11. – 14.12        8.00 – 10.15      grupa CN3    prowadzący   Lek. med. Jurand Domański

   16.11. – 14.12      10.45 – 13.00      grupa CN4    prowadzący   Dr n. przyr. Paweł Dąbrowski

     5.10. – 9.11         8.00 – 10.15      grupa CN5    prowadzący   Dr n. przyr. Paweł Dąbrowski

      5.10. – 9.11         8.00 – 10.15      grupa CN6    prowadzący   Mgr Dominika Domagała

      5.10. – 9.11         8.00 – 10.15      grupa CN7    prowadzący   Lek.med. Jurand Domański  

      5.10. – 9.11       10.45 – 13.00      grupa CN8    prowadzący   Dr n. przyr. Paweł Dąbrowski

      5.10. – 9.11       10.45 – 13.00      grupa CN9    prowadzący   Mgr Dominika Domagała

      5.10. – 9.11       10.45 – 13.00      grupa CN10  prowadzący   Lek.med. Jurand Domański    

  16.11. – 14.12       10.45 – 13.00      grupa CN11  prowadzący   Mgr Dominika Domagała

UWAGA

Studenci na zajęciach w Prosektorium są zobowiązani do noszenia białego fartucha ochronnego, maski zasłaniającej usta i nos oraz używania ochronnych rękawiczek lateksowych

Wrocław 25 września 2022                                                 Dr Marek Syrycki

                                                                                             Profesor  Uczelni

                                                                                             Koordynator Przedmiotu

 

Pielęgniarstwo Licencjat Niestacjonarny - semestr zimowy 2022/23

PLAN ZAJĘĆ Z ANATOMII

 Pierwszy wykład z anatomii odbędzie się w dniu 8 października (piątek) w godzinach 15.15-18.15 w formie nauczania zdalnego synchronicznego przy użyciu platformy MICROSOFT - TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aNEnYV9uzYx-1YXxyGRF3w0i95HiAO3RFEL8xWZcR6DU1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=fc0be629-754a-4c38-9fe1-9f2c1c0ec213&tenantId=c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3

prowadzący Dr n.med. Marek Syrycki Profesor Uczelni

Ćwiczenia  z anatomii – Prosektorium Collegium Anatomicum

26.11., 10.12., 7.01.       8.30 – 12.15    grupa CN1   

26.11., 10.12., 7.01.       8.30 – 12.15    grupa CN2   

26.11., 10.12., 7.01.     12.45 – 16.30    grupa CN3 

3.12., 17.12., 14.01.       8.30 – 12.15    grupa CN4   

3.12., 17.12., 14.01.       8.30 – 12.15    grupa CN5  

UWAGA

Studenci na zajęciach w Prosektorium są zobowiązani do noszenia białego fartucha ochronnego, maski zasłaniającej usta i nos oraz używania ochronnych rękawiczek lateksowych

Wrocław 25 września 2022                                                 Dr Marek Syrycki

                                                                                             Profesor  Uczelni

                                                                                             Koordynator Przedmiotu